bai tap 15 phut ve tu vung nak

Go down

bai tap 15 phut ve tu vung nak

Bài gửi  Đỗ Ngọc Minh Sơn on Wed Dec 22, 2010 9:09 pm

1,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau.

She has been waiting for this letter for days and at ............….it has come.
Chọn câu trả lời đúng:
A. the finish
B. the end
C. last
D. present

2,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

1. He always did well at school................having his early education disrupted by illness.
Chọn câu trả lời đúng:
A. in spite of
B. in addition to
C. on account of
D. even though

3,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

1. The visit of the president will increase the........between the two Countries.
Chọn câu trả lời đúng:
A. understanding
B. peace
C. knowledge
D. quiet

4,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

He was very upset by the ……………of his English examination.
Chọn câu trả lời đúng:
A. success
B. failure
C. result
D. effect
5,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau.

...........………….in 1937, the Golden Gate Bridge is a symbol of San Francisco.
Chọn câu trả lời đúng:
A. Building
B. Construction
C. Made

6,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

What beautiful flowers ! They smell………..
Chọn câu trả lời đúng:
A. wet
B. nice
C. fine
D. interesting

7,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

My classroom is small. There are twenty desks and there are usually twenty people in my class. Last night there were forty people. It was very…………..
Chọn câu trả lời đúng:
A. big
B. old
C. large
D. crowded

8,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau.

James should have stayed out of the sun as his skin is so ......................
Chọn câu trả lời đúng:
A. sensible
B. insensible
C. sensitive
D. senseless

9,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

The children didn’t know the …........….of the game.
Chọn câu trả lời đúng:
A. orders
B. rules
C. customs
D. facts

10,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

Some snakes are poisonous, but others are…….......….
Chọn câu trả lời đúng:
A. toxic snakes
B. nonpoisonous
C. toxic
D. non-toxic

11,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau.

I’m terribly sorry. I seem to have …................my book on the bus.
Chọn câu trả lời đúng:
A. leaved
B. left
C. hidden
D. lost

12,
Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau đây.

Nigel Kenedy, the …….........….violinist, will perform at the concert.
Chọn câu trả lời đúng:
A. known
B. defamed
C. recognized
D. celebrated

13,
Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau đây.

We invited so many people to the party but only a few …….....................….
Chọn câu trả lời đúng:
A. came across
B. turned up
C. turned on
D. came about


14,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau.

Her English is so bad. I’m sure she’s a ……….. speaker.
Chọn câu trả lời đúng:
A. non-native
B. not native
C. unnative
D. anti – native

15,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

1. Have I............you about how Mary is getting on at college?

Chọn câu trả lời đúng:
A. said
B. explained
C. answered
D. told
Neu co thac mak ve dap an thi pm lai cho son nha,son se gui dap an cho ngay lun
avatar
Đỗ Ngọc Minh Sơn
supper mod
supper mod

Tổng số bài gửi : 66
Join date : 04/11/2010
Age : 24
Đến từ : 487 Hung vuong street

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/soncan203

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết