may bai nay` ve chu de "Ngu Phap" doa',coi thu ha

Go down

may bai nay` ve chu de "Ngu Phap" doa',coi thu ha

Bài gửi  Đỗ Ngọc Minh Sơn on Wed Dec 22, 2010 9:11 pm

1,
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu sau đây.

This button doesn’t work. Why don’t you try…................ another button?
Chọn câu trả lời đúng:
A. to press
B. press
C. for pressing
D. pressing

2,
Chia động từ trong ngoặc:

No sooner I (arrive) than I (send) her a letter to say that I had a present for her.
Chọn câu trả lời đúng:
A. had arrived - sent
B. arrived - would send
C. arrived - sent
D. had arrived - would send

3,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành các câu sau:

1. The only things……………………….I should do now is keeping silent.


Chọn câu trả lời đúng:
A. that
B. which
C. who
D. whom

4,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

1. It was nine years ago..........SirAlfred returned from America.
Chọn câu trả lời đúng:
A. that
B. since
C. when that
D. when

5,
Chia động từ trong ngoặc:

I (make) cakes. That's why my hands are all covered with flour.
Chọn câu trả lời đúng:
A. have been made
B. have been making
C. am mading
D. made
6,
Chia động từ trong ngoặc:

She (sleep) for 10 hours! You must wake her.
Chọn câu trả lời đúng:
A. will be sleeping
B. has been sleeping
C. has been slept
D. is sleeping

7,
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc:

1. Our dustbins (empty) on Thursday.
Chọn câu trả lời đúng:
A. has been emptied
B. emptied
C. are emptied
D. are emptying

8,
Chia động từ trong ngoặc:

You (be) to the laboratory this week?
Chọn câu trả lời đúng:
A. are
B. have been
C. will be
D. were

9,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

I’m sorry to ……......….. the book for such a long time.
Chọn câu trả lời đúng:
A. keep
B. have been kept
C. have kept
D. be kept


10,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Tom told me that it ................ him two hours to get to school because his bike broke down.
Chọn câu trả lời đúng:
A. was going to cook
B. would cook
C. took
D. was cooking

11,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

I've put Mr Matthew's papers in your green file,..............is on your desk
Chọn câu trả lời đúng:
A. I’d go
B. that
C. whose
D. which

12,
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống trong câu sau đây.

There are a lot of black clouds in the sky. It ................…….
Chọn câu trả lời đúng:
A. is going to rain
B. will rain
C. is raining
D. rains

13,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
What …............….between 8 pm and 10 pm the day before?
Chọn câu trả lời đúng:
A. have you been doing
B. had you been doing
C. were you doing
D. did you do


14,
Chọn từ/tổ hợp từ thích hợp để hoàn thành câu sau:
Thomas told his mother he.............…nothing to upset his sister the day before.
Chọn câu trả lời đúng:
A. done
B. do
C. was doing
D. had done

15,
Chọn từ/cụm từ thích hợp để hoàn thành câu sau:

1. Animals _______ on Earth for at least 700 million years
Chọn câu trả lời đúng:
A. have lived
B. living
C. have been lived
D. lived
Ai coa nhu cau dap an thi pm Son Can
avatar
Đỗ Ngọc Minh Sơn
supper mod
supper mod

Tổng số bài gửi : 66
Join date : 04/11/2010
Age : 24
Đến từ : 487 Hung vuong street

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/soncan203

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết