Giới thiệu tổng quan

Go down

Giới thiệu tổng quan

Bài gửi  Đỗ Ngọc Minh Sơn on Wed Feb 23, 2011 11:11 am

1. Quy mô và các chuyên ngành đào tạo

Quy mô đào tạo hiện nay là 4.152 sinh viên

- Hệ chính quy (gồm 7 ngành đào tạo): Bác sĩ Đa khoa mỗi năm tuyển khoảng 300 sinh viên, Bác sĩ Răng Hàm Mặt mỗi năm tuyển khoảng 30 sinh viên, Dược sĩ mỗi năm tuyển từ 70-100 sinh viên, Điều dưỡng mỗi năm tuyển 50 sinh viên, Kỹ thuật Y học mỗi năm tuyển 50 sinh viên, Cử nhân Y tế công cộng mỗi năm tuyển 50 sinh viên.

- Năm 2007 Nhà trường mở thêm ngành: Bác sỹ Y học Dự phòng sẽ tuyển 50 sinh viên.

- Hệ không chính quy (gồm 07 ngành đào tạo): Bác sĩ đa khoa 4 năm mỗi năm tuyển từ 180-200 sinh viên, Dược sĩ 4 năm mỗi năm tuyển từ 50-70 sinh viên, Cử nhânSố lượng sinh viên đang đào tạo theo các ngành trong năm học 2006-2007 là: 4.152 sinh viên. Trong đó: Bác sỹ đa khoa hệ chính quy 6 năm: 1.633 sinh viên; Bác sỹ Răng hàm mặt hệ chính quy 6 năm: 155 sinh viên; Dược sỹ đại học hệ chính quy 5 năm: 325 sinh viên; Cử nhân Điều dưỡng hệ chính quy 4 năm: 143 sinh viên; Cử nhân Kỹ thuật Y học hệ chính quy 4 năm: 134 sinh viên; Cử nhân Y tế cộng cộng hệ chính quy 4 năm: 81 sinh viên; Bác sỹ đa khoa hệ tập trung 4 năm: 672 sinh viên; Dược sỹ đại học hệ tập trung 4 năm: 158 sinh viên; Cử nhân Điều dưỡng đa khoa hệ VHVL: 468 sinh viên; Cử nhân Điều dưỡng Phụ sản hệ VHVL: 158 sinh viên; Cử nhân Điều dưỡng Gây mê Hồi sức hệ VHVL: 52 sinh viên; Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm đa khoa hệ VHVL: 121 sinh viên; Cử nhân Kỹ thuật Hình ảnh hệ VHVL: 52 sinh viên.


- Ngoài ra Trường còn quan tâm đào tạo theo địa chỉ cho các tỉnh miền núi, các tỉnh, thành phố còn thiếu cán bộ có nhu cầu đào tạo bao gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, TT Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, KonTum, Lâm Đồng... với số lượng sinh viên trong năm học 206-2007 là: 537 sinh viên, trong đó: Hà Tĩnh: 63 sinh viên; Quảng Bình: 43 sinh viên; Quảng Trị: 31 sinh viên; Thừa Thiên Huế: 38 sinh viên; Quảng Nam: 60 sinh viên; Quảng Ngãi: 38 sinh viên; Bình Định: 24 sinh viên; Phú Yên: 12 sinh viên; Khánh Hòa: 10 sinh viên; Ninh Thuận: 8 sinh viên; Gia Lai: 13 sinh viên; Kon Tum: 47 sinh viên; Lâm Đồng: 42 sinh viên; TP Hồ Chí Minh: 38 sinh viên; Đồng Nai: 61 sinh viên; Bà rịa-Vũng tàu: 9 sinh viên.

- Số sinh viên tốt nghiệp từ năm 2001-2006 là: 2.829 sinh viên, bao gồm các ngành: Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ Răng Hàm Mặt, Dược sỹ, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học.

- Hàng năm Nhà trường tổ chức Hội nghị Công tác đào tạo cán bộ Y-Dược Miền trung và Tây nguyên vào tháng 11 hoặc tháng 12, với sự tham dự của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng, Trung học Y tế, nhằm xác định nhu cầu đào tạo cán bộ y tế của các tỉnh.

2. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

Trường đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình chi tiết cho 7 ngành đào tạo đại học hệ chính quy và 7 chương trình chi tiết cho hệ không chính quy trong lĩnh vực khoa học sức khỏe, đảm bảo tốt việc thực hiện chương trình, bố trí các môn học và điều chỉnh đơn vị học trình phù hợp với tình hình thực tế của Trường, theo đúng quy định của Bộ, đến nay, tất cả các ngành đào tạo đều đã có chương trình chi tiết, có kế hoạch giảng dạy cụ thể cho từng năm học.

Hoàn thành biên soạn giáo trình, đến nay, đã hoàn thành biên soạn giáo trình cho khối Bác sĩ đa khoa hệ chính quy và Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm đạt chất lượng tốt, đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị triển khai lồng ghép một số chương trình dự án, đặc biệt biên soạn giáo trình dựa vào KAS. Hoàn thành ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho khối Bác sĩ đa khoa hệ 4 năm vào cuối năm học 2003-2004 đưa vào sử dụng trong năm học 2004-2005, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo

Trường Đại học Y Dược đã có hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện tương đối hoàn chỉnh và các cơ sở thực tập đủ để đào tạo trên 5.000 sinh viên mỗi năm.

Hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm tiếp tục được mở rộng với trên 50 giảng đường, phòng học trong đó có 19 giảng đường có các trang thiết bị giảng dạy tích cực bằng máy chiếu projector, có trên 40 phòng thực tập, phòng thí nghiệm liên hoàn và đồng bộ, tạo điều kiện tốt cho sinh viên học. Ngoài ra, Trường đang dành các nguồn vốn đầu tư từ Dự án Trung tâm Y tế chuyên sâu, nguồn vốn từ sự hợp tác với các đối tác nước ngoài và ngân sách của nhà nước để xây dựng cơ sở hạ tầng mới dành cho Khoa Dược, Khoa Y tế Công cộng và Y học Cổ truyền ở khu vực phía nam Thành phố Huế với diện tích trên 30.000m2.

Các cơ sở thực hành: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Thành phố Huế, Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em TP Huế, Bệnh viện Hải Lăng tỉnh Quảng trị và một số Bệnh viện đa khoa thuộc một số tỉnh, thành phố trong khu vực.

Cơ sở thực tập cộng đồng: Trung tâm Y học Dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, các Trạm Y tế: Thủy Vân, Thủy Phù, Thủy Phương, Hương Hồ, Thủy Biều thuộc tỉnh TT Huế. Bệnh viện Hải Lăng, Trạm Y tế Hải Chánh thuộc tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y học Dự phòng tỉnh Quảng Trị...

4. Nhiệm vụ thực hiện đào tạo cán bộ Y-Dược giai đoạn 2006-2010

Để tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng quy mô một cách hợp lý, tăng quy mô ở những ngành mới mở, tăng cường đào tạo Dược sỹ đại học, Bác sỹ Y học Dự phòng, tiếp tục áp dụng các hình thức đào tạo cử tuyển và hợp đồng theo địa chỉ... cho các địa phương còn thiếu cán bộ y tế. Nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Mở rộng các loại hình đào tạo, đào tạo được tất cả các chuyên ngành đào tạo chính quy và không chính quy trong lĩnh vực khoa học sức khỏe. Năm 2008 mở thêm đào tạo Bác sĩ Y học Cổ truyền và các chuyên ngành trong lĩnh vực đào tạo Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học hệ vừa học vừa làm: Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Kỹ thuật Y học Phục hình Răng, Cử nhân Kỹ thuật Y học Vật lý trị liệu, Cử nhân Kỹ thuật Y học Phục Hồi Chức năng. Vừa thực hiện đào tạo theo chỉ tiêu ngân sách của Nhà nước, vừa đào tạo hợp đồng theo địa chỉ kinh phí của địa phương đảm bảo nhân lực cán bộ y tế cho các tỉnh trong khu vực, nhất là các ngành còn thiếu nhiều cán bộ.

- Hàng năm tăng quy mô đào tạo tăng trung bình 5%, chủ yếu tăng ở các chuyên ngành mới, mở các chuyên ngành thiếu cán bộ, có nhu cầu cao, đến năm 2010 qui mô đào tạo là 5.076 sinh viên, trong đó hệ chính quy trên 70%, trên cơ sở đảm bảo 10 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục - Đào tạo và 9 tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Y tế.

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ của các tỉnh trong khu vực, nhu cầu cán bộ chuyên khoa Y học Cổ truyền. Trường đang chuẩn bị đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và các điều kiện để đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền.

- Thường xuyên hoàn chỉnh và bổ sung chương trình chi tiết cho tất cả các loại hình đào tạo, biên soạn đầy đủ giáo trình giảng dạy, những giáo trình có chất lượng được in thành sách. Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng giảng dạy tích cực, nghiên cứu và từng bước áp dụng đào tạo theo học chế tín chỉ cho một vài ngành đào tạo phù hợp. Đổi mới phương pháp lượng giá sinh viên theo hướng khách quan, đảm bảo 100% các học phần lý thuyết được giảng dạy tích cực và đánh giá theo hướng khách quan (thi trắc nghiệm).

- Tăng cường hợp tác quốc tế, xây dựng các dự án hợp tác. Thông qua hợp tác quốc tế để đào tạo và trao đổi cán bộ tạo nguồn ngân sách để xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng với yêu cầu công tác đào tạo hiện nay.
avatar
Đỗ Ngọc Minh Sơn
supper mod
supper mod

Tổng số bài gửi : 66
Join date : 04/11/2010
Age : 24
Đến từ : 487 Hung vuong street

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/soncan203

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết